Gói thầu: PHƯỜNG AN HÒA – 1 (06 hẻm): Hẻm 147 Cách Mạng Tháng 8, hẻm140B Nguyễn Văn Cừ, hẻm188 Nguyễn Văn Cừ, hẻm 38 nối dài Trần Việt Châu, hẻm 54 Trần Việt Châu và các hẻm nhánh của hẻm 54, hẻm 147 Nguyễn Văn Cừ.

Gói thầu: PHƯỜNG AN HÒA – 1 (06 hẻm): Hẻm 147 Cách Mạng Tháng 8, hẻm140B Nguyễn Văn Cừ, hẻm188 Nguyễn Văn Cừ, hẻm 38 nối dài Trần Việt Châu, hẻm 54 Trần Việt Châu và các hẻm nhánh của hẻm 54, hẻm 147 Nguyễn Văn Cừ.

CP4-2
2009-2010
390 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.969.593.884 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ