Gói thầu: PHƯỜNG XUÂN KHÁNH – 1 (07 hẻm): Hẻm 1 Mậu Thân, hẻm 2 Mậu Thân, hẻm 3 Mậu Thân, hẻm 4 Mậu Thân, hẻm 5 Mậu Thân, hẻm 8 Mậu Thân, hẻm 9 Mậu Thân

Gói thầu: PHƯỜNG XUÂN KHÁNH – 1 (07 hẻm): Hẻm 1 Mậu Thân, hẻm 2 Mậu Thân, hẻm 3 Mậu Thân, hẻm 4 Mậu Thân, hẻm 5 Mậu Thân, hẻm 8 Mậu Thân, hẻm 9 Mậu Thân – Kế hoạch đấu thầu

CP12-2
2009-2010
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.170.118.571 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ