Gói thầu: PHƯỜNG XUÂN KHÁNH – 2 (13 hẻm): Hẻm 184 Nguyễn Thị Minh Khai, hẻm 33 đường Quang Trung, hẻm 9 đường Quang Trung, nhánh hẻm 9 đến hẻm 71 Quang Trung (trong và ngoài), hẻm 71 đường Quang Trung, hẻm 125 đường 30/4

Gói thầu: PHƯỜNG XUÂN KHÁNH – 2 (13 hẻm): Hẻm 184 Nguyễn Thị Minh Khai, hẻm 33 đường Quang Trung, hẻm 9 đường Quang Trung, nhánh hẻm 9 đến hẻm 71 Quang Trung (trong và ngoài), hẻm 71 đường Quang Trung, hẻm 125 đường 30/4

CP13-2
2009-2010
390 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.901.214.857 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ