Gói thầu: PHƯỜNG AN LẠC -1 (06 hẻm): Hẻm Cao bá Quát nối dài, hẻm 123 Châu Văn Liêm đến hẻm 50 Đồng Khởi, hẻm 158 Phan Đình Phùng, hẻm 80 Điện Biên Phủ, hẻm 192 Phan Đình Phùng, hẻm 14 Nguyễn Thị Minh Khai. –

Gói thầu: PHƯỜNG AN LẠC -1 (06 hẻm): Hẻm Cao bá Quát nối dài, hẻm 123 Châu Văn Liêm đến hẻm 50 Đồng Khởi, hẻm 158 Phan Đình Phùng, hẻm 80 Điện Biên Phủ, hẻm 192 Phan Đình Phùng, hẻm 14 Nguyễn Thị Minh Khai. –

CP7-2
2009-2010
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.651.176.986 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ