Gói thầu: PHƯỜNG BÌNH THỦY + TRÀ NÓC (09 hẻm) Hẻm 7 Lê Hồng Phong, hẻm 5 Lê Hồng Phong, Hẻm 5 qua hẻm 7 Lê Hồng Phong, hẻm 44 Lê Hồng Phong, hẻm 3 Lê Hồng Phong, hẻm 3 qua hẻm 5 Lê Hồng Phong, hẻm 29 Lê Hồng Phong

Gói thầu: PHƯỜNG BÌNH THỦY + TRÀ NÓC (09 hẻm) Hẻm 7 Lê Hồng Phong, hẻm 5 Lê Hồng Phong, Hẻm 5 qua hẻm 7 Lê Hồng Phong, hẻm 44 Lê Hồng Phong, hẻm 3 Lê Hồng Phong, hẻm 3 qua hẻm 5 Lê Hồng Phong, hẻm 29 Lê Hồng Phong

CP18-2
2010 – 2011
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.026.434.532 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ