Gói thầu: PHƯỜNG AN THỚI + BÙI HỮU NGHĨA (04 hẻm) Hẻm 220 CMT8, hẻm 194 + 208 CMT8, hẻm 164 CMT8. – Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5

Gói thầu: PHƯỜNG AN THỚI + BÙI HỮU NGHĨA (04 hẻm) Hẻm 220 CMT8, hẻm 194 + 208 CMT8, hẻm 164 CMT8. – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5

CP17-2
2010-2012
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.448.262.671 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ