Gói thầu: PHƯỜNG CÁI KHẾ (08 hẻm) Hẻm 68 CMT8, hẻm 65 Trần Phú, hẻm 54 CMT8, hẻm 4 CMT8, hẻm 21 Trần Phú, hẻm 156/52 Đoàn Thị Điểm, hẻm 44 CMT8, hẻm 108 CMT8

Gói thầu: PHƯỜNG CÁI KHẾ (08 hẻm) Hẻm 68 CMT8, hẻm 65 Trần Phú, hẻm 54 CMT8, hẻm 4 CMT8, hẻm 21 Trần Phú, hẻm 156/52 Đoàn Thị Điểm, hẻm 44 CMT8, hẻm 108 CMT8

CP15-2
2010-2012
400 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.135.911.897 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ