Gói thầu: Chi phí bảo hiểm xây lắp – dự án Xây dựng hẻm Khu phố 5 – phường Bình Trị Đông B

Gói thầu: Chi phí bảo hiểm xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hẻm Khu phố 5 – phường Bình Trị Đông B

4
Quý IV/2008
75 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.682.361 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hẻm Khu phố 5 – phường Bình Trị Đông B