Gói thầu xây lắp công trình Nhà công vụ giáo viên trường tiểu học xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà công vụ giáo viên trường tiểu học xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Số hiệu:348/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Số hiệu:348/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 1789786301(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà công vụ giáo viên trường tiểu học xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  348/QĐ-UBNDGói thầu xây lắp công trình Nhà công vụ giáo viên trường tiểu học xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
 • 1488960784 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển14 giờ ngày 06/03/2009Trọn gói 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:36
  Ngày xuất bản17/02/2009