Hệ thống cấp nước nâng cấp, mở rộng đường Đà Nẵng – Hội An (đoạn Lê Văn Hiến – Trần Đại Nghĩa)

Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống cấp nước nâng cấp, mở rộng đường Đà Nẵng – Hội An (đoạn Lê Văn Hiến – Trần Đại Nghĩa), Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 9986/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/12/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 1214/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 482.488.270.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống cấp nước nâng cấp, mở rộng đường Đà Nẵng – Hội An (đoạn Lê Văn Hiến – Trần Đại Nghĩa) (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Hệ thống cấp nước nâng cấp, mở rộng đường Đà Nẵng – Hội An (đoạn Lê Văn Hiến – Trần Đại Nghĩa)
 • 13.810.711.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9 giờ ngày 12/03/2009Theo đơn giá 300
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 35
  Ngày xuất bản 18/02/2009