Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình – Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

6
Quí IV/2009
20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 184.777.288 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương