Gói thầu: Xây lắp công trình xây dựng mới cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương – Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Xây lắp công trình xây dựng mới cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

7
Quí IV/2008 và quí I/2009
365 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 31.379.932.763 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương