Kế hoạch đấ thầu: công trình Xây dựng và sửa chữa nâng cấp trường Trần Quốc Toản quận 5

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấ thầu: công trình Xây dựng và sửa chữa nâng cấp trường Trần Quốc Toản quận 5

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở Xây dựng TP.HCM
Số hiệu:142/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành:12/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Xây dựng TP.HCM
Số hiệu:26/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành:02/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16892687000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấ thầu: công trình Xây dựng và sửa chữa nâng cấp trường Trần Quốc Toản quận 5 (06 gói thầu)


  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Xây lắp và cung cấp lắp đạt thiết bị
 • 14.312.519.974 (EURO)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển2009Hợp đồng hỗn hợp240 ngày
  02Tư vấn thẩm tra tổng dự toán
 • 19.803.460 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  03Tư vấn lựa chọn thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 42.883.147 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  04Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 57.688.953 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo đơn giá 240 ngày
  05Bảo hiểm công trình
 • 26.488.705 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2009Trọn gói 240 ngày
  06Giám sát thi công xây dựng – thiết bị
 • 288.444.763 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:36
  Ngày xuất bản19/02/2009