Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:438/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/02/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:3198/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 40.042.744.861(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Thẩm tra thiết kế BVTC
 • 27.264.254 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2008Trọn gói 20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2Thẩm tra tổng dự toán
 • 26.334.791 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2008Trọn gói 20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3Lập HSMT và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 43.684.771 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2008Trọn gói 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 261.876.262 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I/2009Trọn gói Kể từ lúc khởi công đến hoàn thành (kể cả thời gian bảo hành)
  5Kiểm toán công trình
 • 109.883.252 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2009Trọn gói 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  6Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 184.777.288 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2009Trọn gói 20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  7Xây lắp công trình xây dựng mới cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương
 • 31.379.932.763 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2008 và quí I/2009Trọn gói 365 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:36
  Ngày xuất bản19/02/2009