Xử lý điểm sụt lở Km109+795 và Km114+433 Quốc lộ 12 – tỉnh Điện Biên

Kế hoạch đấu thầu: x­ử lý điểm sụt lở Km109+795 và Km114+433 Quốc lộ 12 – tỉnh Điện Biên, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: Cơ quan ban hành: Cục Đường bộ Việt Nam
Số hiệu: Số 75/QĐ-CĐBVN
Ngày ban hành: 12/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: Cơ quan ban hành: Cục Đường bộ Việt Nam
Số hiệu: Số 176/QĐ-CĐBVN
Ngày ban hành: 12/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.066.320.000(VND)
  • (VND)

Kế hoạch đấu thầu: x­ử lý điểm sụt lở Km109+795 và Km114+433 Quốc lộ 12 – tỉnh Điện Biên (01 gói thầu)

Số hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn: Phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Phương thức hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng
01 x­ử lý các điểm sụt lở Km109+795 và Km114+433 Quốc lộ 12 – tỉnh Điện Biên
  • 1.729.425.000 (VND)
  •  (VND)

Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009 Theo đơn giá 9 tháng

Thông tin xuất bản
Số xuất bản: 37
Ngày xuất bản 20/02/2009