Xâ dựng mới và mở rộng trường THCS Phú Hoà Đông

Kế hoạch đấu thầu: Xâ dựng mới và mở rộng trường THCS Phú Hoà Đông, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 6384/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 6384/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 52.676.744.650(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xâ dựng mới và mở rộng trường THCS Phú Hoà Đông (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Chi phí giám sát thi công xây lắp+ thiết bị
 • 665.599.458 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 37
  Ngày xuất bản 20/02/2009