Tư vấn lập phương án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình các lộ ra 22kV thuộc trạm 220/110kV Thuận An

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập phương án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình các lộ ra 22kV thuộc trạm 220/110kV Thuận An, Dự án nhóm C, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Công ty Điện lực 2
Số hiệu:394/QĐ-ĐL2-KH
Ngày ban hành:28/02/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Điện lực Bình Dương
Số hiệu:89/QĐ-ĐLBD
Ngày ban hành:05/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện
Nguồn vốn:KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.857.135.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập phương án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình các lộ ra 22kV thuộc trạm 220/110kV Thuận An (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  , ,
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:37
  Ngày xuất bản20/02/2009