Mua kháng điện nối đất trung tính

Kế hoạch đấu thầu: Mua kháng điện nối đất trung tính. Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia
Số hiệu: 51/QĐ-NPT
Ngày ban hành: 19/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Truyền tải Điện 3
Số hiệu: 217/QĐ-TTĐ3-P14
Ngày ban hành: 02/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2327386600(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua kháng điện nối đất trung tính (1 gói thầu)


  Đấu thầu rộng rãi trong nước
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua kháng điện nối đất trung tính
 • 2327386600 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Trọn gói 24 tuần
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 37
  Ngày xuất bản 20/02/2009