Gói thầu: Gói 6: Hệ thống ắc quy và sơn kẽm lạnh – Mua sắm VTTB phục vụ công tác sửa chữa lớn 2009

Gói thầu: Gói 6: Hệ thống ắc quy và sơn kẽm lạnh – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm VTTB phục vụ công tác sửa chữa lớn 2009. Cơ quan ban hành: Công ty Truyền tải Điện 3

06
Quý 1/2009
20 tuần
Giá gói thầu:
 • 1414641000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm VTTB phục vụ công tác sửa chữa lớn 2009