Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1 (đường, cống) và gói thầu số 2 (HTCS) – Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ

Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1 (đường, cống) và gói thầu số 2 (HTCS) – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 . Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương

2
Quí IV/2008
60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 69.985.983 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương