Gói thầu: Kiểm toán công trình – Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ =

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương

4
Quí IV/2011
60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
  • 214.423.423 (VND)
  • Vốn ngân sách
    * Chỉ định thầu
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    * Tư vấn
    Trọn gói


    Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương