Gói thầu: Kiểm toán công trình – Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ =

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương

4
Quí IV/2011
60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 214.423.423 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương