Gói thầu: Hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông CT: Nâng cấp, mở rộng ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ

Gói thầu: Hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông CT: Nâng cấp, mở rộng ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương – Kế hoạch đấu thầu: . Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương

6
Quí III/2009
240 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 8.723.437.275 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương