Số 02: Xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp

Kế hoạch đấu thầu: Số 02: Xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sơm La
Số hiệu:779/QĐ- UBND
Ngày ban hành:27/03/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân huyện Sốp Cộp
Số hiệu:284/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/02/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 48.032.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Số 02: Xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp (01 gói thầu)


  Điện thoại liên hệ: 0223878107,0223878237
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02Gói thầu số 02:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp
 • 13.493.082.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển9 giờ 30 phút ngày 20/3/2009Theo đơn giá 400 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:41
  Ngày xuất bản24/02/2009