Gói thầu số 02:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 02:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơm La
Số hiệu: 779/QĐ- UBND
Ngày ban hành: 27/03/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Sốp Cộp
Số hiệu: 284/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 48.032.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 02:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp (02 gói thầu)


  Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Gói thầu số 02:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp
 • 13.493.082.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 8 giờ 30 phút ngày 20/3/2009Theo đơn giá 400 ngày
  03 Gói thầu số 03:xây lắp, cung ứng và lắp đặt thiết bị trụ sở làm việc HU-HĐND-UBND huyện Sốp Cộp
 • 20.239.623.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 8 giờ 30 phút ngày 20/3/2009Theo đơn giá 450 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 41
  Ngày xuất bản 24/02/2009