Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị công trình: chống quá tải lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sung năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị công trình: chống quá tải lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sung năm 2008, Dự án nhóm C, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 4099/QĐ-DDL3-2
Ngày ban hành: 19/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện lực Đăk Nông
Số hiệu: 101/QĐ-ĐLĐNo-2
Ngày ban hành: 16/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.097.264.184(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị công trình: chống quá tải lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sung năm 2008 (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp cột BTLT các loại
 • 395.505.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 30 ngày
  02 Cung cấp máy biến áp các loại
 • 1.843.323.483 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 30 ngày
  03 Cung cấp dây dẫn và cáp các loại
 • 339.895.067 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 30 ngày
  04 Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ, cầu chì tự rơi, chống sét van và áp tô mát hạ thế
 • 598.161.032 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 30 ngày
  05 Thi công xây lắp và cung cấp các vật tư còn lại
 • 2.945.495.927 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Không tổ chứcTheo đơn giá Trong năm 2009
  06 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 95.764.974 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá Theo tiến độ công trình

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Bản chụp 4 trang Quyết điện phê duyệt KHĐT cung cấp VTTB cho công trình: Chống quá tải lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sung năm 2008 Size 20.91 M
  • KHĐT số: 101/QĐ-ĐLĐNo-2 trang 2 Size 16.39 M
  • KHĐT số: 101/QĐ-ĐLĐNo-2 trang 3 Size 16.43 M
  • KHĐT số: 101/QĐ-ĐLĐNo-2 trang 4 Size 16.22 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 40
  Ngày xuất bản 25/02/2009