Gói thầu: Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ, cầu chì tự rơi, chống sét van và áp tô mát hạ thế – Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp thiết bị công trình

Gói thầu: Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ, cầu chì tự rơi, chống sét van và áp tô mát hạ thế – Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp thiết bị vật tư công trình

04
Tháng 02/2009 đến tháng 03/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 598.161.032 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị công trình: chống quá tải lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sung năm 2008