Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu – các gói thầu còn lại thuộc tiểu dự án 2 dự án cải tạo nâng cấp QL 4D đoạn Sa Pa – Lào Cai

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu còn lại thuộc tiểu dự án 2 dự án cải tạo nâng cấp QL 4D đoạn Sa Pa – Lào Cai (Km 103 – Km 137)

3A
Quý I và quí II năm 2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 24.606.632 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu còn lại thuộc tiểu dự án 2 dự án cải tạo nâng cấp QL 4D đoạn Sa Pa – Lào Cai ( Km103 – Km137), tỉnh Lào Cai