Các gói thầu tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp kênh chính đông sông pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Kế hoạch đấu thầu: các gói thầu tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp kênh chính đông sông pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, dự án nhóm C, ngành Thuỷ lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu:6650
Ngày ban hành:05/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu:7045
Ngày ban hành:03/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:JBIC , Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 51.623.409.574(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: các gói thầu tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp kênh chính đông sông pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (04 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 1.435.891.918 (VND)
 • JBIC ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Hợp đồng hỗn hợp30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  02Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất
 • 5.695.650 (VND)
 • JBIC ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm từ ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu
  03Tư vấn lập HSMT và phân tích ĐGHSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 20.538.606 (VND)
 • JBIC ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kế quả đấu thầu
  04Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 72.518.231 (VND)
 • JBIC ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 12 ngày, kể tư ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:40
  Ngày xuất bản25/02/2009