Mời thầu xây dựng Trường mầm non liên hợp thị trấn Prao, huyện Ðông Giang; Hạng mục: Phòng học, phòng công vụ giáo viên.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án ÐTXD huyện Ðông Giang – Quảng Nam Tên gói thầu: Trường mầm non liên hợp thị trấn Prao, huyện Ðông Giang; Hạng mục: Phòng học, phòng công vụ giáo viên. Nguồn vốn: Vốn kiên cố hóa trường lớp học và vốn Ngân sách huyện. Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án ÐTXD huyện Ðông Giang – QN

Tên gói thầu: Trường mầm non liên hợp thị trấn Prao, huyện Ðông Giang; Hạng mục: Phòng học, phòng công vụ giáo viên.

Nguồn vốn: Vốn kiên cố hóa trường lớp học và vốn Ngân sách huyện.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 30 phút ngày 21-11 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 5-12-2008.

Ðịa điểm bán HSMT: Văn phòng BQL các dự án ÐTXD huyện Ðông Giang; Ðịa chỉ: Thị trấn Prao, huyện Ðông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ðiện thoại: 05102.898528.

Fax: 05102.898233.

Giá bán 1 bộ HSMT:

1.000.000 VNÐ (Một triệu đồng).

Thời điểm đóng thầu:

8 giờ 30 phút ngày 5-12-2008.