Gói thầu: Xây lắp đê chắn cát, giảm sóng, nạo luồng và phao tiêu báo hiệu – dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Bến Lội – Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Gói thầu: Xây lắp đê chắn cát, giảm sóng, nạo luồng và phao tiêu báo hiệu – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Bến Lội – Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

07
Quý II/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 69.979.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Bến Lội – Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc