Gói thầu: Nạo vét vũng đậu tàu và phao tiêu báo hiệu, phao neo và trụ neo tàu – dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Bến Lội – Bình Châu, Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Gói thầu: Nạo vét vũng đậu tàu và phao tiêu báo hiệu, phao neo và trụ neo tàu – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Bến Lội – Bình Châu, Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

09
Quý II/2011
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 22.650.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Bến Lội – Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc