Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng tuyến đường BN.02 – xã Bình Nhâm – huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng tuyến đường BN.02 – xã Bình Nhâm – huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

Tên dự án:Xây dựng tuyến đường BN.02 – xã Bình Nhâm – huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Xây dựng tuyến đường BN.02 – xã Bình Nhâm – huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH SX – XD – TM Lâm Tấn, Địa chỉ: số 25b/49, đường CMT8, phường Phú Thọ, TX. TDM, BD; Điện thoại: 0650.3812690 – Fax: 0650.3812689
09/12/2008 đến 26/12/2008
1.000.000 (VND)
26/12/2008 09:00
26/12/2008 09:00