CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Kế hoạch đấu thầu: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, dự án nhóm B, ngành Tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: BỘ TÀI CHÍNH
Số hiệu: 136/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 13/02/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: TỔNG CỤC THUẾ
Số hiệu: 153/QĐ-TCT
Ngày ban hành: 19/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.100.134.470(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  SỐ 1 CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 • 2.192.580.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 03/2008Trọn gói 120 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Size 90 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 40
  Ngày xuất bản 25/02/2009