Thi công xây dựng bệ chắn đạn

Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng bệ chắn đạn, dự án nhóm C, ngành Quốc phòng an ninh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 2299/QĐ-UB
Ngày ban hành: 05/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 86/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.394.341.818(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng bệ chắn đạn (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thi công xây dựng bệ chắn đạn
 • 5394341818 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 25/3/2009Theo đơn giá 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 40
  Ngày xuất bản 25/02/2009