Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường Quang Hoà – Đồng Thắng – Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường Quang Hoà – Đồng Thắng – Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 2745/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ban Quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn
Số hiệu: 62/QĐ-BQLHTKT
Ngày ban hành: 19/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 900.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường Quang Hoà – Đồng Thắng – Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu tư vấn Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường Quang Hoà – Đồng Thắng – Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
 • 2.946.842.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 90 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • KHDT Size 113 K
  • QDDC Size 58 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 40
  Ngày xuất bản 25/02/2009