Xây dựng Cải tạo,Nâng tầng và cung cấp lắp đặt máy lạnh nhà giảng đường cơ sở 1

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Cải tạo,Nâng tầng và cung cấp lắp đặt máy lạnh nhà giảng đường cơ sở 1, dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Số hiệu:Số : 223/QĐ-BTC
Ngày ban hành:05/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Số hiệu:233/QĐ-BTC
Ngày ban hành:05/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn sự nghiệp ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.509.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Cải tạo,Nâng tầng và cung cấp lắp đặt máy lạnh nhà giảng đường cơ sở 1 (01 gói thầu)


  Kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện, năng lực tham gia dự thầu, liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết và mua hồ sơ dự thầu với lệ phí không hoàn lại là 1.000.000đ/bộ theo địa chỉ dưới đây. Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm đảm bảo dự thầu có hiệu lực ít nhất 90 ngày, kể từ ngày mở thầu, trị giá là : 15.000.000đ bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt và được gửi đến địa chỉ dưới đây trước 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2009 Các nhà thầu có nhu cầu mua hồ sơ từ 08 giờ đến 16 giờ từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 26 tháng 03 năm 2009.( trừ ngày thứ 7, chủ nhật). Hồ sơ dự thầu phải nộp trước 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2009 (gọi là thời điểm đóng thầu) Hiệu lực của hồ sơ dự thầu: 60 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. Thời gian mở thầu : 14 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2009 Tại phòng 205 Nhà Hiệu bộ của Trường. Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản trị thiết bị – P 05 Nhà Hiệu bộ – Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan, địa chỉ : B2/1A đường 385 phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 TP Hồ Chí Minh. ĐT : (08) 37 307 571 – 305, Fax: (08) 37 307 567 Email : QTTB05@gmail.com.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  XDCTNTXây dựng Cải tạo,Nâng tầng và cung cấp lắp đặt máy lạnh nhà giảng đường cơ sở 1
 • 1.509.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển14giơ0 ngày 27 tháng 03 năm 2009Theo đơn giá 70 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:41
  Ngày xuất bản26/02/2009