Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp, mở rộng đường VP42 xã Vĩnh Phú huyện Thuận An tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp, mở rộng đường VP42 xã Vĩnh Phú huyện Thuận An tỉnh Bình Dương. Công ty CP tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 07 đường Cách Mạng Tháng 8, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Nâng cấp, mở rộng đường VP42 xã Vĩnh Phú huyện Thuận An tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Nâng cấp, mở rộng đường VP42 xã Vĩnh Phú huyện Thuận An tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 07 đường Cách Mạng Tháng 8, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3822845-3822004 Fax: 0650.3811078
09/12/2008 đến 25/12/2008
1.000.000 (VND)
25/12/2008 09:00
25/12/2008 09:00