sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh

Kế hoạch đấu thầu: sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 286/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh
Số hiệu: 286/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.429.495.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Chi phí thử tĩnh cọc
 • 21.543.187 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009Trọn gói 1 tháng
  2 Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
 • 17.466.821 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009Trọn gói 15 ngày
  3 Xây lắp
 • 5.143.291.184 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009Trọn gói 4 tháng
  4 Chi phí giám sát thi công xây lắp
 • 122.013.126 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009 – Quý III năm 2009Trọn gói 4 tháng
  5 Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu lắp đặt thiết bị
 • 642.500 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2009Trọn gói 15 ngày
  6 Thiết bị
 • 250.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III năm 2009Trọn gói 1 tháng
  7 Chi phi giám sát lắp đặt thiết bị
 • 1.907.500 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III năm 2009Trọn gói 1 tháng
  8 Bảo hiểm công trình
 • 11.315.241 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Trọn gói theo qui định
  9 Chi phí kiểm tóan
 • 32.318.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói Theo qui định
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 41
  Ngày xuất bản 26/02/2009