Gói thầu: Xây lắp – sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh

3
Quí I năm 2009
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.143.291.184 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh