Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu lắp đặt thiết bị – sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh

Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh

5
Quí I năm 2009
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 642.500 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Cần THạnh