Cải tạo mở rộng nhà hàng Chương Dương

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng nhà hàng Chương Dương, dự án nhóm C, ngành thương mại dịch vụ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty TNHH Chương Dương
Số hiệu: 07QĐ/CD-XD
Ngày ban hành: 19/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty TNHH Chương Dương
Số hiệu: 09/CD-XD
Ngày ban hành: 23/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thương mại, dịch vụ
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.786.230.334(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng nhà hàng Chương Dương (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 20.383.634 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I/2009Trọn gói 30 ngày
  2 Thi công xây dựng
 • 5.942.750.557 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 180 ngày
  3 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 142.388.303 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  4 Bảo hiểm
 • 11.885.501 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  5 Kiểm toán
 • 33.808.321 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 42
  Ngày xuất bản 27/02/2009