Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 2394/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 31/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 279/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 17/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.616.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn quản lý dự án
 • 49.892.147 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  02 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 6.436.135 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  03 Tư vấn giám sát thi công
 • 57.320.318 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  04 Xây lắp (Cầu chính, đường vào cầu)
 • 2.419.599.740 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 210 ngày
  05 Bảo hiểm
 • 10.195.693 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt BCKTKT (Trang 1) Size 2.58 M
  • Quyết định phê duyệt BCKTKT (Trang 2) Size 2.71 M
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Trang 1) Size 2.71 M
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Trang 2) Size 2.65 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 46
  Ngày xuất bản 03/03/2009