Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy

02
Quý I/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.436.135 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy