Gói thầu số 4: Cầu Kênh Xáng Km 2+842, cầu Mỹ Đông Km 4+515,48, cầu Cái Bèo Km 9+684

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Cầu Kênh Xáng Km 2+842, cầu Mỹ Đông Km 4+515,48, cầu Cái Bèo Km 9+684. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Mỹ An – Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Mỹ An – Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp
Tên gói thầu:Gói thầu số 4: Cầu Kênh Xáng Km 2+842, cầu Mỹ Đông Km 4+515,48, cầu Cái Bèo Km 9+684
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Chuẩn bị xây dựng – Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tầng 12, toà nhà COMA, số 125D (ngõ Hoà Bình 6), phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Điện thoại: 04.44511023/24; fax: 04.44511009
01/12/2008 đến 16/12/2008
1.000.000 (VND)
16/12/2008 14:30
16/12/2008 14:30