Gói thầu: Xây lắp (Cầu chính, đường vào cầu) – Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy

Gói thầu: Xây lắp (Cầu chính, đường vào cầu) – Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy

04
Quý I/2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.419.599.740 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy