Gói thầu: Bảo hiểm – Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy

05
Quý I/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 10.195.693 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cầu Trắng huyện Cai Lậy