Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh

Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hoà
Số hiệu: 2876/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hoà
Số hiệu: 16/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 11.387.587.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 01 Thi công xây dựng toàn bộ công trình
 • 7.384.119.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí 1/2009Trọn gói 200 ngày
  Gói thầu số 2 Mua sắm trang thiết bị
 • 477.977.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quí 2/2009Trọn gói 90 ngày
  Gói thầu số 03 Tư vấn lựa chọn nhà thầu phần xây dựng và thiết bị
 • 26.723.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí 1/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  Gói thầu số 04 Kiểm định chất lượng công trình
 • 63.999.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí 1/2009Theo tỷ lệ phần trăm 200 ngày
  Gói thầu số 05 Giám sát thi công xây dựng và thiết bị
 • 177.176.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí 1/2009Theo tỷ lệ phần trăm 200 ngày
  Gói thầu số 06 Cấo điện ngoài nhà
 • 25.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí 2/2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 07 Cấp nước ngoài nhà
 • 5.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí 2/2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 08 Bảo hiểm công trình xây dựng
 • 15.546.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí 1/2009Theo tỷ lệ phần trăm 200 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 46
  Ngày xuất bản 03/03/2009