Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị – Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh

Gói thầu số 2
Quí 2/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 477.977.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh