Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị – Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh

Gói thầu số 05
Quí 1/2009
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 177.176.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh