Gói thầu: Cấp nước ngoài nhà – Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Cấp nước ngoài nhà – Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh

Gói thầu số 07
Quí 2/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Cam Thuận, thị xã Cam Ranh